Published On: September 15, 2020Categories: Njoftime
E martë, 15 shtator 2020

Më datë 15 shtator 2020 janë marrë vendimet për përzgjedhjen e kandidatëve sipas Njoftimit të Brendshëm Nr. 01/2020 për avancimin e gjashtë zyrtarëve administrativë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. nr. 04-961/19 dhe nr. 04-961/20.

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

    Lexo më shumë
  • Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

    Lexo më shumë
  • Vendim për mоѕ përzgjedhje të kandidatit sipas shpalljes ѕë breпdshme […]

    Lexo më shumë