MISIONI  ynë është përforcimi, promovimi dhe mbrojtja e  të dhënave personale dhe privatësisë të individëve, përmes realizimit të supervizionit, dhënies së udhëzimeve si dhe mendimeve në përputhje me dispozitat ligjore.

VIZIONI ynë është të jemi mbrojtës i mirënjohur dhe promovues i të drejtës së privatësisë të personave fizik në lidhje me përpunimin e të dhënave të tyre personale, me ekip të motivuar të gatshëm tu përgjigjet sfidave të epokës digjitale.