Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale forcon të drejtat tuaja dhe ju jep kontroll mbi të dhënat tuaja, sepse ju keni të drejtë të dini se kush, si dhe pse i përdor të dhënat tuaja. Ju gjithashtu keni të drejtën e korrigjimit të dhënave tuaja që janë të pasakta, të fshihen të dhënat tuaja personale që janë të panevojshme, etj.

Lexo më shumë

Informator për “Të drejtat e qytetarëve si subjekt i të dhënave personale”