• Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

  Lexo më shumë
 • Më 19 korrik 2023, drejtori i Agjencisë Imer Aliu realizoi […]

  Lexo më shumë
 • Në këtë ditë para 18 vitesh (22 qershor 2005) është […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Qendra për Hulumtime […]

  Lexo më shumë
 • Përfaqësues të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale morën […]

  Lexo më shumë
 • Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale z. […]

  Lexo më shumë
 • Më datë 29.03.2023, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale […]

  Lexo më shumë
 • Më 02 mars 2023, drejtori i Agjencisë Imer Aliu, mori […]

  Lexo më shumë
 • Drejtori Imer Aliu dhe përfaqësues të Agjencisë sot realizuan takim […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Fondacionit Metamorfosis […]

  Lexo më shumë
 • Drejtori i Agjencisë Imer Aliu, sot më 08.02.2023, ka mbajtur […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale edhe këtë vit, […]

  Lexo më shumë
 • Me rastin e Ditës së Internetit të Sigurt (07 shkurt […]

  Lexo më shumë
 • Në kuadër të Ditës Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia edhe këtë vit shënon „28 janarin–ЕDitën Evropiane për Mbrojtjen […]

  Lexo më shumë
 • Lexo më shumë
 • Pas urdhëresës së dërguar nga Agjencia për Mbrojtjen e të […]

  Lexo më shumë
 • Në datën 16 nëntor 2022, Agjencia për Mbrojtjen e të […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Në kuadër të projektit të BE-së “Mbështetje në zbatimin e […]

  Lexo më shumë
 • Sot më 7 tetor 2022në Hotel Meriot Shkup, u organizua […]

  Lexo më shumë
 • Me rastin e përfundimit të Twinning projektit të BE-së”Përkrahje në […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Imer […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Më 12 dhe 15 shtator 2022, Agjencia mbajti dy punëtori […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Më datë 28 dhe 29 qershor 2022, përfaqësues të Agjencisë […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Në këtë ditë para 17 vitesh (22 qershor 2005) është […]

  Lexo më shumë
 • Në kuadër të projektit të BE-së“Mbështetje në zbatimin e kornizës […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Përfaqësues të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale morën […]

  Lexo më shumë
 • Më datë  19 maj 2022, përfaqësues i Agjencisë për Mbrojtjen […]

  Lexo më shumë
 • Më datë 20.05.2022 Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale […]

  Lexo më shumë
 • Më datën 17 dhe 18 maj 2022, përfaqësues të Agjencisë […]

  Lexo më shumë
 • Më datë 11.05.2022, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale […]

  Lexo më shumë
 • Më 28 prill 2022, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Më datë 13.04.2022, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale […]

  Lexo më shumë
 • Më datën 7 dhe 8 prill në Budva, Mali i […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale z. […]

  Lexo më shumë
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Lexo më shumë
 • Jul, 2023

  Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

  Lexo më shumë
 • Jul, 2023

  Më 19 korrik 2023, drejtori i Agjencisë Imer Aliu realizoi […]

  Lexo më shumë
 • Jun, 2023

  Në këtë ditë para 18 vitesh (22 qershor 2005) është […]

  Lexo më shumë
 • May, 2023

  Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Qendra për Hulumtime […]

  Lexo më shumë