Njoftime

33 items

 • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

  Прочитај повеќе
 • Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

  Прочитај повеќе
 • Vendim për mоѕ përzgjedhje të kandidatit sipas shpalljes ѕë breпdshme […]

  Прочитај повеќе
 • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

  Прочитај повеќе
 • Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

  Прочитај повеќе
 • Pas urdhëresës së dërguar nga Agjencia për Mbrojtjen e të […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AMDHP), duke ndjekur […]

  Прочитај повеќе
 • E premte, 7 maj 2021 Projekti i binjakëzimit “Mbështetje në […]

  Прочитај повеќе
 • E martë, 4 maj 2021 Sekretari i Përgjithshëm i Agjencisë […]

  Прочитај повеќе
 • E hënë, 1 shkurt 2021   Në lidhje me njoftimin […]

  Прочитај повеќе

Konkurs të brendshëm nr. 2/2023 për avancimin e 3 nëpunësve administrativë në Agjenci

October 4, 2023|Categories: Njoftime|

Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18, dhe,, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 29/1, 201/25, nr. 99/22 , Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes së [...]

Konkurs të brendshëm nr. 1/2023 për avancimin e 3 nëpunësve administrativë në Agjenci

July 20, 2023|Categories: Njoftime|

Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18, dhe,, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 29/1, 201/25, nr. 99/22 , Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes së [...]

Njoftim në lidhje me listat e publikuara për mbështetjen financiare të kategorive të rrezikuara për përballimin e krizës energjetike

December 16, 2022|Categories: Njoftime|

Pas urdhëresës së dërguar nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale drejtuar Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut në lidhje listat publikuara të shfrytëzuesve të [...]

Informacion për afatin e ruajtjes së të dhënave personale nga institucionet financiare sipas Ligjit për parandalim të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit

October 28, 2021|Categories: Lajme, Njoftime|

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AMDHP), duke ndjekur në mënyrë aktive zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, ndërsa duke marrë parasysh rritjen e kërkesave dhe ankesave të parashtruara lidhur me periudhën e ruajtjes së të dhënave personale për subjektet e të dhënave personale [...]

Projekti i binjakëzimit “Mbështetje në zbatimin e kuadrit ligjor të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale” punëson dy asistentë

May 7, 2021|Categories: Njoftime|

E premte, 7 maj 2021 Projekti i binjakëzimit "Mbështetje në zbatimin e kuadrit ligjor të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale" ka nevojë për një asistent të këshilltarit të përhershëm të binjakëzimit (RTA) dhe një asistent gjuhësor për këshilltarin e përhershëm të binjakëzimit ( RTA Language Assistant [...]

Njoftim

February 1, 2021|Categories: Njoftime|

E hënë, 1 shkurt 2021   Në lidhje me njoftimin me titull: “Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në mes të krizës ekonomike do të porosisë pije në vlerë prej 200.000 denarë” të publikuar më 23.01.2021, dhe në interes të parimit të transparencës. , pra duke informuar [...]

Go to Top