Temat janë përzgjedhur në mënyrë që të mund të merrni informacion të qartë dhe gjithëpërfshirës në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në ato fusha ku përpunohet sasia më e madhe e të dhënave personale.