Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale synon që të gjithë ata që përpunojnë të dhënat personale ta bëjnë këtë në mënyrë të drejtë  dhe të ligjshme. Një nga detyrat tona është realizimi i trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale. Ne kryesisht jemi fokusuar për oficerët e mbrojtjes së të dhënave, kontrolluesit dhe përpunuesit.

Trajnimet realizohen nga ekspertë të punësuar në Agjenci.

Nëse jeni të interesuar për trajnimet tona, është e nevojshme te paraqiteni në Agjenci.

Kërkesën mund ta plotësoni dhe dorëzoni në mënyrë elektronike në linkun e mëposhtëm.

Nëse dëshironi, kërkesën mund ta shkarkoni  në verzionin word dhe ta dërgoni në obuki[at] privacy.mk

Formularin e kontratës mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm

Nëse keni  pyetje në lidhje me trajnimet tona, regjistrimin ose faturimin, ju lutemi na kontaktoni.

obuki[at] privacy.mk

+389 2 3230 635 Lokal 018 dhe +389 75 242 547

Milenko Marinkoviq