Me rastin e Ditës së Konsumatorit, 15 Marsit, dhe me qëllim të ndërgjegjësimit të publikut për mbrojtjen e të dhënave personale të konsumatorëve në sektorin e telekomunikacionit, Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Agjencia për Komunikime Elektronike, Organizata e Konsumatorët e Maqedonisë, T-Mobile Maqedoni, OPERATORI VIP, Shërbimet Telekomunikuese ONE, Telekomi i Maqedonisë dhe Alo Telecom nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në organizimin e përbashkët të Ditëve të hapura – mbrojtje e të dhënave personale të konsumatorëve nën moton NUMRI IIM – BOTA ime e mbrojtur!

Qëllimi i këtij projekti të përbashkët ishte krijimi i kushteve për aplikimin e arritjeve moderne në përpunimin e të dhënave personale nëpërmjet teknologjisë së informacionit në veprimtarinë e përditshme të operatorëve të shërbimeve publike të komunikimit elektronik dhe mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, si dhe ngritja e përgjegjësisë sociale të operatorët e biznesit ndaj konsumatorëve dhe komunitetit.

Përmes pjesëmarrjes së përfaqësuesve të secilës palë nënshkruese në realizimin e aktiviteteve të projektit të parapara në Memorandum, u organizuan këto aktivitete për arritjen e qëllimeve:

  • Prodhimi dhe shtypja e materialeve informative – broshura dhe postera;
  • Mbulimi mediatik i aktiviteteve të projektit me qëllim të ndërgjegjësimit të publikut për nevojën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe shpalljen e Ditëve të Hapura;
  • Realizimi i ditëve të hapura – Mbrojtja e të dhënave personale dhe konsumatorëve, në Shkup, Manastir, Shtip dhe Tetovë, në vendet më të frekuentuara më parë në qendër të secilit qytet veç e veç, me propozim të agjencisë që do të jetë përgjegjëse për organizimin. Ditët e Hapura

Ditët e hapura u mbajtën më 15 mars në Shkup (Qendra Tregtare e qytetit), 17 mars në Tetovë (Sheshi Iliria), 20 mars në Manastir (Sheshi Magnolia) dhe 24 mars në Shtip, nga ora 12:00 deri në ora 16:00.

Në ditët e hapura, qytetarët patën mundësinë të informohen për të drejtën e tyre për mbrojtjen e të dhënave personale në sektorin e telekomunikacionit, të marrin përgjigje për pyetjet më të shpeshta që kanë të bëjnë me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale, marketingun e drejtpërdrejtë, por edhe t’i drejtojë pyetje direkt Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Agjencisë për Komunikime Elektronike, Organizatës së Konsumatorëve dhe Operatorëve të Telekomunikacionit.

Aktivitetet e këtij projekti u prezantuan edhe për publikun e gjerë përmes pjesëmarrjes së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Agjencisë së Komunikimeve Elektronike dhe Organizatës së Konsumatorëve në emisionin e specializuar për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit BARKODI, kontakti emisioni LE TË PASTROJMË, dhe pritet që ajo paraqitje e ftuar në emisionin debatues BEZ PARDON në televizionin maqedonas.

Fletëpalosje në gjuhën maqedonase

Fletëpalosje Gjuha shqipe