Drejtori

1 item

  • Drejtori i Agjencisë Imer Aliu, sot më 08.02.2023, ka mbajtur […]

    Прочитај повеќе

Takim pune mes Agjencisë dhe Kabinetit te Zëvendëskryetares së Qeverisë e ngarkuar për Politikat e Qeverisjes së Mirë

February 8, 2023|Categories: Lajme, Lajme|Tags: , , , |

Drejtori i Agjencisë Imer Aliu, sot më 08.02.2023, ka mbajtur takim me Zëvendëskryetaren e Qeverisë e ngarkuar për Politikat e Qeverisjes së Mirë Slavica Grkovska, me temë për argumentet ligjore pozitive dhe negative lidhur me ,,Shpalljet publike të pronarëve të vërtetë të kompanive që kanë lidhur marrëveshje për [...]

Go to Top