Published On: July 19, 2023Categories: Lajme, Lajme

Më 19 korrik 2023, drejtori i Agjencisë Imer Aliu realizoi takim me zëvendëskryetaren e Qeverisë e ngarkuar për Politikat e Qeverisjes së Mirë Sllavica Grkovska. Në takim u shqyrtua draft versioni i Ligjit për materialin arkivor nga aspekti i harmonizimit me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, veçanërisht në pjesën e vendosjes së Sistemit unik informativ arkivor dhe mbrojtjen e personave fizikë, të cilët janë bartës të materialit dokumentar publik.

Agjencia theksoi rëndësinë e përgatitjes së vlerësimit të ndikimit mbi mbrojtjen e të dhënave personale gjatë vendosjes së zgjidhjeve të reja teknologjike ose organizative. U konstatua se është e nevojshme sistematikisht të forcohet konsultimi me Agjencinë para miratimit të projektligjeve dhe akteve të tjera nga Qeveria.

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Agjencia apelon tek të gjitha institucionet që t’i kushtojnë më […]

    Lexo më shumë
  • Në këtë ditë para 18 vitesh (22 qershor 2005) është […]

    Lexo më shumë
  • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Qendra për Hulumtime […]

    Lexo më shumë