Отворени податоци

2 items

  • Овој метод на достава на списокот за плата до вработените […]

    Прочитај повеќе
  • Одредбите од законот се применуваат без оглед на тоа дали […]

    Прочитај повеќе

Дали списоците за плата може да се испраќаат на вработените преку електронска пошта?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Овој метод на достава на списокот за плата до вработените не е спротивен на одредбите од законот, под услов да се применуваат соодветни технички и организациски мерки.

Дали законот се применува на јавно објавени податоци?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Одредбите од законот се применуваат без оглед на тоа дали одредени лични податоци биле претходно јавно објавени. Оттука, доколку контролорот има намера да обработува лични податоци, тој мора да има соодветен правен основ за обработката согласно член 10 од ЗЗЛП. Исто така, бидејќи личните податоци не се добиени [...]

Go to Top