slobodanka_sdkhjdashjkr47

76 items

 • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

  Прочитај повеќе
 • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

  Прочитај повеќе
 • Одлука за избор на кандидати за работните места број 1, […]

  Прочитај повеќе
 • Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници […]

  Прочитај повеќе
 • На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

  Прочитај повеќе
 • Одлука за невршење избор на кандидат по интерниот оглас бр. […]

  Прочитај повеќе
 • Одлука за избор на кандидати за работните места број 2 […]

  Прочитај повеќе
 • Агенцијата за заштита на личните податоци изрече три глоби во […]

  Прочитај повеќе
 • Агенцијата апелира до сите институции да посветат поголемо внимание на […]

  Прочитај повеќе
 • Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници […]

  Прочитај повеќе

Посебна обука по барана програма од Народна банка на РСМ

ноември 2, 2023|Categories: Вести, Новости|

На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ЗУМ спроведе посебнa обукa за заштита на личните податоци по барана програма од Народна банка на РСМакедонија. Обуката беше конципирана согласно барањата и предложените теми од Народна банка на РСМакедонија, при што беа образложени релевантните аспекти од [...]

Остварен првиот циклус на консултации за подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци 2024-2030 година

октомври 26, 2023|Categories: Вести, Новости|

Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци 2024-2030 година Агенцијата за заштита на личните податоци го организираше првиот циклус на консултации за изработка на новата Стратегијата за заштита на личните податоци 2024-2030 година, која се очекува да се донесе во 2024 година Стратегијата се изработува [...]

Одлука за избор на кандидати за работните места број 1, 2 и 3 од интерниот оглас бр. 2/2023 за унапредување на два административни службеници

октомври 20, 2023|Categories: Известувања|

Одлука за избор на кандидати за работните места број 1, 2 и 3 од интерниот оглас бр. 2/2023 за унапредување на два административни службеници

Интерен оглас број 2/2023 за унапредување на 3 административни службеници во Агенцијата за заштита на личните податоци

октомври 4, 2023|Categories: Известувања|

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување [...]

Одржан состанок со претседателката на Инспекциски совет

август 31, 2023|Categories: Вести|

На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу одржа состанок со претседателката на Инспекциски совет Даниела Рендевска. На состанокот се дискутираше за усогласување на Законот за инспекциски надзор со Законот за заштита на личните податоци. Освен хармонизација со легислативата, заклучок на средбата е дека и двете [...]

Одлука за избор на кандидати за работните места број 2 и 3 од интерниот оглас бр. 1/2023 за унапредување на два административни службеници

август 15, 2023|Categories: Известувања|

Одлука за избор на кандидати за работните места број 2 и 3 од интерниот оглас бр. 1/2023 за унапредување на два административни службеници

Агенцијата за заштита на личните податоци изрече пет прекршочни санкции во вкупен износ од 1.318.384 денари

јули 26, 2023|Categories: Вести, Новости|

Агенцијата за заштита на личните податоци изрече три глоби во вкупен износ од 653.160,78 денари на финансиско друштво за брзи кредити и три глоби во износ од 55.347 денари за одговорното лице кај финансиско друштво за сторен прекршок согласно членот 111 став (1) точка 2 и членот 111 [...]

Информација за вонредната супервизија во Управата за водење на матичните книги

јули 21, 2023|Categories: Вести, Новости|

Агенцијата апелира до сите институции да посветат поголемо внимание на заштитата на личните податоци на граѓаните, односно да демонстрираат отчетност и одговорност преку инвестирање во нови технолошки решенија и знаења на вработените со цел да бидат во чекор со развојот на дигиталното општество. Во последно време зачестени се [...]

Интерен оглас бр. 1/2023 за унапредување на 3 административни службеници во Агенцијата

јули 20, 2023|Categories: Известувања|

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување [...]

Go to Top