Законот за заштита на личните податоци ги зајакнува вашите права и ви дава контрола врз податоците бидејќи имате право да знаете кој, како и зошто ги користи вашите податоци. Исто така, имате право да ви ги коригираат податоците кои се неточни, да ви ги избришат личните податоци кои се непотребни, итн.

Прочитајте повеќе

Информатор за „Правата на граѓаните како субјекти на лични податоци“