Дали ви е потребна нашата помош?  Агенција за заштита на личните податоци

  бул.„Гоце Делчев“бр. 18, (зградата на Македонска радио телевизија МРТВ – кат 14)

  Поштенски фах 417

  1000 Скопје

  Телефони за контакт:

  ++ 389 (2)3230 635
  ++ 389 (2)3230 617
  ++ 389 (2)3230 790
  ++ 389 (2)3230 413

  Е-пошта: info@privacy.mk

  Работно време со странки:
  Понеделник-Петок
  9-11 часот и 13.30-15 часот
  Доколку сакате да дојдете кај нас за да разговарате, Ве советуваме претходно да закажете термин за состанок.