Темите се одбрани за да добиете јасна и сеопфатна информација за заштитата на личните податоци во оние области каде што се обработуваат најголем број на лични податоци.