КОВИД-19

2 items

  • Обработката на податоци поврзани со вакциналниот статус против КОВИД-19 се […]

    Прочитај повеќе
  • Работодавецот е обврзан да ја организира работата на начин кој […]

    Прочитај повеќе

Дали обработката на податоци поврзани со вакциналниот статус против КОВИД-19 се смета за обработка на посебна категорија на лични податоци (податоци за здравјето)?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Обработката на податоци поврзани со вакциналниот статус против КОВИД-19 се смета за обработка на посебна категорија на лични податоци (податоци за здравјето).

Дали работодавецот смее да мери температура на вработените?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Работодавецот е обврзан да ја организира работата на начин кој овозможува заштита на животот и здравјето на сите работници, па така, во контекст на пандемија, ваквата обработка е законска, но чувањето податоци за измерената температура на вработените се смета за прекумерна обработка на лични податоци. Обработка на податоци [...]

Go to Top