Псевдонимизирани податоци

1 item

  • Псевдонимизирани податоци се лични податоци и за нив се применува […]

    Прочитај повеќе

Дали псевдонимизирани податоци се лични податоци и како тие се разликуваат од анонимизирани податоци?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Псевдонимизирани податоци се лични податоци и за нив се применува ЗЗЛП, додека анонимизирани податоци се анонимни информации за кои не се применува ЗЗЛП. Анонимизираните податоци се информации кои не се поврзуваат со идентификувано лице или лице кое може да се идентификува, додека псевдонимизираните податоци вклучуваат замена на личните [...]

Go to Top