Права на субјектите на лични податоци

1 item

  • Субјектите на лични податоци имаат право од контролорот да побараат […]

    Прочитај повеќе

Дали законот пропишува краен рок за преземање дејство по барање за остварување на правото да се биде заборавен?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Субјектите на лични податоци имаат право од контролорот да побараат да ги избрише нивните лични податоци, при што контролорот е обврзан да ги избрише таквите податоци во рок од 30 дена по приемот на барањето. Контролорот треба да обезбеди информации за дејството што го преземал во однос на [...]

Go to Top