Дирекција за заштита на личните податоци

10 items

 • Издадено: 2021 39 страни, 7.94 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2017 2 страни, 278.37 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2019 39 страни, 3.86 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2018 54 страни, 11 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2013 11 страни, 248.91 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2011 58 страни, 789.86 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2009 90 страни, 1.11 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2008 57 страни, 1.33 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2007 43 страни, 886.21 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2005 11 страни, 108.65 KB PDF file

  Прочитај повеќе

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011

декември 3, 2011|

Издадено: 2011 58 страни, 789.86 KB PDF file

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2009

декември 3, 2009|

Издадено: 2009 90 страни, 1.11 MB PDF file

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2008

декември 3, 2008|

Издадено: 2008 57 страни, 1.33 MB PDF file

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2007

декември 3, 2008|

Издадено: 2007 43 страни, 886.21 KB PDF file

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2006

декември 3, 2006|

Издадено: 2005 11 страни, 108.65 KB PDF file

Go to Top