Завршна сметка за 2021 година – 12

Завршна сметка за 2020 година – Преземи

Завршна сметка за 2019 година 123456

Завршна сметка за 2017 година 

Завршна сметка за 2017 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014378517 – Преземи

Завршна сметка за 2017 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014363114 – Преземи

Завршна сметка за 2017 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка  020066014363716 – Преземи

Завршна сметка за 2017 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014378521 – Преземи

Завршна сметка за 2016 година 

Завршна сметка за 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014378517 – Преземи

Завршна сметка за 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014363114 – Преземи

Завршна сметка за 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка  020066014363716 – Преземи

Завршна сметка за 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014378521 – Преземи