финансии; финансиски институции; спречување перење пари

1 item

  • Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП), следејќи ја активно […]

    Прочитај повеќе

Информација за рокот на чување на личните податоци од страна на финансиските институции

октомври 28, 2021|Categories: Вести, Известувања|Tags: |

Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП), следејќи ја активно примената на Законот за заштита на личните податоци, а по извршената анализа на фреквенцијата на поднесени барања и претставки кои се однесуваат на рокот на чување на личните податоци за субјектите на личните податоци – клиенти физички лица, [...]

Go to Top