информатор

3 items

  • Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ […]

    Прочитај повеќе
  • Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ […]

    Прочитај повеќе
  • Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ […]

    Прочитај повеќе

Приватноста на децата и младите во светот на модерни технологии (интернет и социјални мрежи)

февруари 14, 2022|Categories: Вести|Tags: , |

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, подготви информатор на тема „Приватноста на децата и младите во светот на модерни технологии (интернет и социјални мрежи)“.

Правата на граѓаните како субјекти на лични податоци

ноември 8, 2021|Categories: Вести|Tags: , |

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, подготви Информатор на тема „ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ КАКО СУБЈЕКТИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ“.

10 брзи чекори за усогласување со Законот за заштита на личните податоци

октомври 4, 2021|Categories: Вести|Tags: , |

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, подготви Информатор на тема „10 БРЗИ ЧЕКОРИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“ наменет за контролорите од јавниот и приватниот сектор.

Go to Top