Published On: May 4, 2021Categories: Njoftime
E martë, 4 maj 2021

Sekretari i Përgjithshëm i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka marrë vendim për përzgjedhjen e kandidatit për punësim përmes shpalljes publike .

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

    Lexo më shumë
  • Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

    Lexo më shumë
  • Vendim për mоѕ përzgjedhje të kandidatit sipas shpalljes ѕë breпdshme […]

    Lexo më shumë