Published On: January 16, 2019Categories: Njoftime
E mërkurë, 16 janar 2019

Më 15 janar 2019, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale z. Trajkovski solli Planin vjetor për prokurim publik për vitin 2019 .

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

    Lexo më shumë
  • Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

    Lexo më shumë
  • Vendim për mоѕ përzgjedhje të kandidatit sipas shpalljes ѕë breпdshme […]

    Lexo më shumë