Published On: February 1, 2021Categories: Njoftime
E hënë, 1 shkurt 2021

 

Në lidhje me njoftimin me titull: “Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në mes të krizës ekonomike do të porosisë pije në vlerë prej 200.000 denarë” të publikuar më 23.01.2021, dhe në interes të parimit të transparencës. , pra duke informuar plotësisht publikun, ju njoftojmë për sa vijon:

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në kuadër të kompetencave të saj, përgatit dhe zhvillon trajnime për personat fizikë dhe juridikë (në pronësi shtetërore dhe private) me qëllim përvetësimin e njohurive dhe aftësive në lidhje me praktikat dhe rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale. , për të cilën Agjencia u ngarkon pjesëmarrësve një tarifë të caktuar monetare, në përputhje me Vendimin për përcaktimin e lartësisë së tarifave për organizimin dhe zhvillimin e trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale.

Meqenëse këto janë trajnime njëditore, Agjencia ofron ushqim (sanduiç të ftohtë) dhe pije (lëngj, ujë, kafe, çaj) për pjesëmarrësit e trajnimit, prandaj është e nevojshme të publikohet një njoftim për prokurim publik të produkteve të lartpërmendura. në pajtim me Ligjin për Prokurim Publik.duke pasur parasysh se Agjencia trajnon deri në 800 persona në vit.

Gjithashtu, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nuk merr përsipër të porosisë të gjitha mallrat që janë objekt prokurimi , pra do të kryejë porositë në mënyrë të njëpasnjëshme, sipas nevojave.

 

Me respekt,

Komisioni i Prokurimit Publik të

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

    Lexo më shumë
  • Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

    Lexo më shumë
  • Vendim për mоѕ përzgjedhje të kandidatit sipas shpalljes ѕë breпdshme […]

    Lexo më shumë