Published On: December 16, 2022Categories: Njoftime

Pas urdhëresës së dërguar nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale drejtuar Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut në lidhje listat publikuara të shfrytëzuesve të mbështetjes financiare që të njëjtat të mos jenë të dukshme në ueb faqet e internetit, gjegjësisht të fshihen, institucionet e lartpërmnedura deri te Agjencia dorëzuan njoftime me shkrim për veprimet e ndërmarra me dëshmi përkatëse në bazë të urdhëresës.

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Vendim për përzgjedhjen е kandidatëve për vendet е punës numer […]

    Lexo më shumë
  • Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ […]

    Lexo më shumë
  • Vendim për mоѕ përzgjedhje të kandidatit sipas shpalljes ѕë breпdshme […]

    Lexo më shumë