Published On: July 30, 2021Categories: Lajme

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale fton të gjithë kontrolluesit që kanë dilema ose pyetje të caktuara në lidhje me zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale të drejtohen me shkrim, përmes postës elektronike info@privacy.mk, ose përmes telefonave për kontakt të Agjencisë nëse kanë nevojë për konsultime gjatë proceseve të harmonizimit të sistemeve të vendosura për mbrojtjen e të dhënave personale me parimet, vlerat dhe rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale të parashikuara me Ligj.

Për proceset e harmonizimit, kontrolluesit mund të ndjekin hapat e përshkruara në Informacionin e publikuar në lidhjen .

Lajme të ngjashme

Shikoni të gjitha
  • Më datë 01.11.2023 Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale […]

    Lexo më shumë
  • Filloi përgatitja e Strategjisë së re për mbrojtjen e të […]

    Lexo më shumë
  • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka shqiptuar tri […]

    Lexo më shumë