oliver

321 items

 • Me rastin e përfundimit të Twinning projektit të BE-së”Përkrahje në […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Прочитај повеќе
 • Më datë 28 dhe 29 qershor 2022, përfaqësues të Agjencisë […]

  Прочитај повеќе
 • Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e […]

  Прочитај повеќе

Letër nga Supervizori Evropian per Mbrojtjen e të Dhënave Personale

October 7, 2022|Categories: Lajme|Tags: |

Me rastin e përfundimit të Twinning projektit të BE-së"Përkrahje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale ", supervizori evropian për mbrojtjen e të dhënave personale, Wojciech Wiewiórowski i dërgoi letër Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe partnerëve te projektit.

Orari i azhurnuar i trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale

September 13, 2022|Categories: Lajme|Tags: , |

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e Twinning projektit të BE-së “Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale”, do të organizojë trajnime online për mbrojtjen e të dhënave personale deri në fund të tetorit 2022. Më poshtë gjendet [...]

Sesioni i dhjetë i trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale

July 28, 2022|Categories: Lajme|Tags: , |

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e Twinning projektit të BE-së "Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale", në datat 27 dhe 28 korrik 2022, organizoi sesionin e dhjetë të trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale me [...]

Sesioni i nëntë i trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale

July 22, 2022|Categories: Lajme|

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e Twinning projektit të BE-së „Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale”, në datat 20 dhe 21 korrik 2022, organizoi sesionin e nëntë të trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale me [...]

Sesioni i tetë i trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale

July 14, 2022|Categories: Lajme|Tags: , |

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e Twinning projektit të BE-së „Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale”, më datat 13 dhe 14 korrik 2022, organizoi sesionin e tetë të trajnimeve me temë “Hyrje në mbrojtjen e të [...]

Orari i trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale

July 11, 2022|Categories: Lajme|Tags: , |

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e Twinning projektit të BE-së “Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale”, do të organizojë trajnime online për mbrojtjen e të dhënave personale deri në fund të tetorit 2022. Më poshtë gjendet [...]

Sesioni i shtatë i trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale

July 8, 2022|Categories: Lajme|Tags: , |

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me mbështetjen e Twinning projektit të BE-së “Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale", më datat 6 dhe 7 korrik 2022, organizoi sesionin e shtatë të trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale në [...]

Takim i realizuar me kontrolluesit me temë përpunimi i të të dhënave personale nga ana e shkollave

July 1, 2022|Categories: Lajme|Tags: , |

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e Twinning projektit të BE-së “Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale”, më 30 qershor 2022, organizoi takim me përfaqësues të hkollave fillore dhe të mesme ku u diskutuan sfidat dhe nevojat [...]

Konferenca Rajonale për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Prishtinë

July 1, 2022|Categories: Lajme|

Më datë 28 dhe 29 qershor 2022, përfaqësues të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale morën pjesë në Konferencën rajonale për mbrojtjen e të dhënave personale në Prishtinë, urganizuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi e Republikës së Kosovës. Në Konferencën Rajonale për mbrojtjen e të dhënave [...]

Takim i realizuar me kontrolluesit në temë rreziku i lartë dhe vlerësimit i rrezikut

June 30, 2022|Categories: Lajme|Tags: |

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e Twinning projektit të BE-së „Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale”, më 29 qershor 2022, organizoi takim me përfaqësues të sektorit financiar dhe sektorit shëndetësor, ku u diskutuan sfidat dhe nevoja [...]

Go to Top