Published On: март 10, 2022Categories: Вести

На 09.03.2022 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Обука за заштита на личните податоци“.

На обуката земаа учество претставници на контролори од различни области. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите согласно Законот за заштита на личните податоци и подзаконските акти од областа на заштитата на личните податоци.

На 30.03.2022 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Обука за заштита на личните податоци“.

На обуката земаа учество претставници на контролори од јавниот сектор. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите согласно Законот за заштита на личните податоци и подзаконските акти од областа на заштитата на личните податоци. Посебен акцент на обуката беше даден на правата на субјектите на личните податоци, техничките и организациските мерки за безбедност на обработката на личните податоци и видео надзорот.

Обуките беа спроведени on-line поради состојбата со Ковид 19 вирусот, а се со цел заштита на здравјето на учесниците на обуката.

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 08 февруари 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе
  • Агенцијата за заштита на личните податоци и оваа година на […]

    Прочитај повеќе
  • По повод Денот на безбеден интернет (7 февруари 2023 г.) […]

    Прочитај повеќе