Published On: март 10, 2022Categories: Вести

На 09.03.2022 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Обука за заштита на личните податоци“.

На обуката земаа учество претставници на контролори од различни области. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите согласно Законот за заштита на личните податоци и подзаконските акти од областа на заштитата на личните податоци.

На 30.03.2022 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Обука за заштита на личните податоци“.

На обуката земаа учество претставници на контролори од јавниот сектор. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите согласно Законот за заштита на личните податоци и подзаконските акти од областа на заштитата на личните податоци. Посебен акцент на обуката беше даден на правата на субјектите на личните податоци, техничките и организациските мерки за безбедност на обработката на личните податоци и видео надзорот.

Обуките беа спроведени on-line поради состојбата со Ковид 19 вирусот, а се со цел заштита на здравјето на учесниците на обуката.

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

    Прочитај повеќе
  • На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе