Published On: јули 1, 2022Categories: Вести

На 28 и 29 јуни 2022 година, претставници на Агенцијата за заштита на личните податоци учествуваа на Регионалната конференција за заштита на личните податоци  во Приштина, организирана од страна на Агенцијата за информации и приватност на Република Косово.

На регионалната конференција присуствуваа претставници на надлежните органи за заштита на личните податоци од Косово, Северна Македонија, Албанија и Црна Гора.

Целта на оваа конференцијата беше размена на најдобри практики и искуства во областа на заштитата на личните податоци, откривање на заедничките предизвици на ова поле, како и продлабочување на меѓуинституционалната соработка. На конференцијата се дискутираше за одговорностите, правата и предизвиците поврзани со заштитата на личните податоци во безбедносниот, здравствениот, телекомуникацискиот и образовниот сектор.

Слични вести

Погледни ги сите
  • Агенцијата за заштита на личните податоци изрече три глоби во […]

    Прочитај повеќе
  • Агенцијата апелира до сите институции да посветат поголемо внимание на […]

    Прочитај повеќе
  • На 19 јули 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе