Published On: јули 14, 2021Categories: Вести

На 30 јуни 2021 година Собранието на Република Северна Македонија го донесе Законот за ратификација на Протоколот за измена на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци, усвоен во Стразбур на 10 октомври 2018 година, потпишан од Република Северна Македонија на 5 декември 2019 година.

Слични вести

Погледни ги сите
  • Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци г. Имер […]

    Прочитај повеќе
  • На 29.03.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • На 02 март 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе