Published On: декември 13, 2021Categories: Вести

На 24.11.2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе Посебна обука за заштита на личните податоци за членови на Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување.

Оваа обука беше дизајнирана согласно барана програма од Комората за приватно обезбедување, а наменета на нејзините членови и на истата беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите и обработувачите согласно новиот Закон за заштита на личните податоци и подзаконските акти од областа на заштитата на личните податоци, со посебен осврт на обврските кои произлегуваат при обработка на личите податоци преку систем за вршење на видео надзор.

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

    Прочитај повеќе
  • На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе