Published On: јули 14, 2022Categories: Вести

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 13 и 14 јули 2022 година ја организираше осмата сесија на обуки за заштита на личните податоци на тема „Вовед во заштитата на личните податоци“ и „Пренос на личните податоци“.

На првиот ден од обуката беа опфатени новините од ЗЗЛП и главните обврски за контролорите и обработувачите, додека на вториот ден од обуката беа појаснети критериумите за пренос на личните податоци и условите за законит пренос на личните податоци како што се: одлуките за соодветност, инструментите за пренос (стандардни договорни клаузули, задолжителни корпоративни правила, кодекси на однесување, сертификација итн.) како и исклучоците при пренос. Покрај ова на обуката беше даден осврт на случајот „Шремс“ и одлуката на Европски суд на правдата и кои дополнителни мерки треба да ги преземат контролорите и обработувачите при пренос на личните податоци во трети земји или меѓународни организации.

Слични вести

Погледни ги сите
  • Агенцијата апелира до сите институции да посветат поголемо внимание на […]

    Прочитај повеќе
  • На 19 јули 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе
  • На денешен ден пред 18 години (22 јуни 2005 година) […]

    Прочитај повеќе