Published On: декември 29, 2021Categories: Вести

На 15ти и на 29ти декември 2021 година, Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Обуки за заштита на личните податоци“.

На обуките земаа учество претставници на контролори од различни области. За време на обуките беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите согласно новиот Закон за заштита на личните податоци и подзаконските акти од областа на заштитата на личните податоци.

Обуките беа спроведени онлајн поради ситуацијата со Ковид 19 вирусот, а со цел заштита на здравјето на учесниците на обуката.

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

    Прочитај повеќе
  • На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе