Published On: февруари 24, 2022Categories: Вести

На 16.02.2022 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Одлука за утврдување на Методологија за хармонизација на секторската легислатива („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 38/22) која стапи на сила на 22.02.2022 година. Методологијата содржи насоки за постапувањето на министерствата во процесите за хармонизација на секторската легислатива со Законот за заштита на личните податоци

Агенцијата ја изработи Методологија со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци

Слични вести

Погледни ги сите
  • Агенцијата за заштита на личните податоци, Центарот за правни истражувања […]

    Прочитај повеќе
  • Претставници на Агенцијата за заштита на личните податоци учествуваа на […]

    Прочитај повеќе
  • Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци г. Имер […]

    Прочитај повеќе