Published On: февруари 24, 2022Categories: Вести

На 16.02.2022 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Одлука за утврдување на Методологија за хармонизација на секторската легислатива („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 38/22) која стапи на сила на 22.02.2022 година. Методологијата содржи насоки за постапувањето на министерствата во процесите за хармонизација на секторската легислатива со Законот за заштита на личните податоци

Агенцијата ја изработи Методологија со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

    Прочитај повеќе
  • На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе