На 07.10.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за заштита на личните податоци“, на која ќе бидат опфатени сите аспекти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, односно новиот Закон за штита на личните податоци, како и подзаконските акти кои ги донесе Агенцијата.

Вашите барања за обука можете да ги доставите на следните е-маил адреси: milenko.marinkovic@privacy.mk или на obuki@privacy.mk

Телефон за контакт: 02 3 230 635 лок.018.

Dates: 
Среда, Октомври 7, 2020 – 10:00