Обука за заштита на личните податоци

Агенцијата за заштита на личните податоци на 14.04.2021 година преку веб платформата  ZOOM ќе спроведе „Обука за заштита на личните податоци“, на која ќе бидат опфатени новините од областа на заштита на личните податоци, односно новиот Закон за заштита на личните податоци, како и подзаконските акти кои ги донесе Агенцијата.

 

Обука за Сава пензиско друштво АД Скопје

На 14 октомври 2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци ќе се спроведе обука за заштита на личните податоци наменета за претставници на Сава пензиско друштво АД Скопје. На обуката ќе бидат објаснети обврските и правата од новиот Закон за заштита на личните податоци и новите подзаконски акти.

 

Обука за заштита на личните податоци 21.10.2020 година – пополнета

На 21.10.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за заштита на личните податоци“, на која ќе бидат опфатени сите аспекти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, односно новиот Закон за штита на личните податоци, како и подзаконските акти кои ги донесе Агенцијата.

 

Обука за заштита на личните податоци 07.10.2020 година – пополнета

На 07.10.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за заштита на личните податоци“, на која ќе бидат опфатени сите аспекти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, односно новиот Закон за штита на личните податоци, како и подзаконските акти кои ги донесе Агенцијата.

 

Обука за заштита на личните податоци 23.9.2020 – пополнета

На 23.09.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за заштита на личните податоци“, на која ќе бидат опфатени сите аспекти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, односно новиот Закон за штита на личните податоци, како и подзаконските акти кои ги донесе Агенцијата.

 

Обука за заштита на личните податоци 09.09.2020 година – пополнета

На 09.09.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за заштита на личните податоци“, на која ќе бидат опфатени сите аспекти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, односно новиот Закон за штита на личните податоци, како и подзаконските акти кои ги донесе Агенцијата.

 

Обука за заштита на личните податоци 06.05.2020 година

На 06.05.2020 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за заштита на личните податоци“, на која ќе бидат опфатени сите аспекти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, односно новиот Закон за штита на личните податоци, како и подзаконските акти кои ќе бидат донесени од страна на Агенцијата.

 

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 15.05.2019 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“.

Повеќе


 

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци – Пополнета

На 17.04.2019 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“.

Повеќе


 

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци – Пополнета

На 13.03.2019 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“.

Повеќе


 

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 13.02.2019 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“.

Повеќе


 

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци-пополнета

На 16.01.2019 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“.

Повеќе