1. Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци Повеќе
  2. Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци Повеќе
  3. Заштитата на личните податоци и медиумите Повеќе