• Барање за бришење на лажниот профил креиран на ваше име, со кратка неформална содржина со која ќе опишете во што се состои злоупотребата

  • Фотокопија од ваша важечка лична карта или пасош

  • Линк кој води до спорната содржина