Претходно одобрување од АЗЛП

1 item

  • Услов за законска обработка е правниот основ даден во член […]

    Прочитај повеќе

Дали до АЗЛП треба да се достави барање за одобрување на обработка на лични податоци која се однесува на податоци за здравјето на вработените за целите на безбедност и здравје на работното место?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Услов за законска обработка е правниот основ даден во член 10, став (1) од ЗЗЛП и постоење на еден од исклучоците дадени во член 13, став (2) од ЗЗЛП. Во случај на одобрување, обработката на податоци за здравјето може да се изврши само по претходно добиено одобрување од [...]

Go to Top