Легитимен интерес

3 items

  • Тоа може да се смета за легитимен интерес доколку контролорот […]

    Прочитај повеќе
  • Освен согласност, ваквата обработката може да се заснова на докажан […]

    Прочитај повеќе
  • Кога станува збор за фотографирање и јавно објавување на фотографии […]

    Прочитај повеќе

Дали може јавно да се објавуваат имињата на победници од организирани награди игри?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Тоа може да се смета за легитимен интерес доколку контролорот го докаже таквиот интерес преку спроведување тест за балансирање, но се советува за тоа да се изготват внатрешни правила каде би било елаборирано и доделувањето награди и објавувањето на победниците, со што учесниците би биле запознаени со можноста [...]

Дали може да се снимаат разговори за целите на подобрување на услугите без претходна согласност?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Освен согласност, ваквата обработката може да се заснова на докажан легитимен интерес. Сепак, субјектите на лични податоци треба да бидат однапред информирани (на пример, преку говорниот апарат) дека разговорот ќе се снима и дека личните податоци ќе се обработуваат за целите на подобрување на услугата.

Дали може да се фотографира конкретен настан?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Кога станува збор за фотографирање и јавно објавување на фотографии од јавен настан, треба да се знае дека во секој случај треба да се утврди постоење на правен основ за обработката на лични податоци. На пример, во некои конкретни случаи правен основ може да биде легитимен интерес, согласност, [...]

Go to Top