Исклучок за домаќинства

2 items

  • Фотографирање на училишна претстава со приватни мобилни телефони од страна […]

    Прочитај повеќе
  • Не. Родителите и воспитувачите/воспитувачките од конкретна група во градинка доброволно […]

    Прочитај повеќе

Дали е дозволено родителите да ја фотографираат училишната претстава со приватни мобилни телефони со што ги опфаќаат и другите деца?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Фотографирање на училишна претстава со приватни мобилни телефони од страна на родителите на децата не подлежи на примена на Законот за заштита на личните податоци бидејќи се смета за лична активност.

Дали платформите за комуникација меѓу групи на родители и воспитувачи/воспитувачки од градинка подлежат на одредбите од ЗЗЛП?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Не. Родителите и воспитувачите/воспитувачките од конкретна група во градинка доброволно разменуваат контакт информации за слободна комуникација преку некоја платформа, во затворена група каде комуницираат и разменуваат информации. Се претпоставува дека референцираната комуникација се одвива надвор од рамките на редовниот начин за информирање на родителите од страна на градинката.

Go to Top