Пренос на лични податоци

2 items

Што се смета како доволен доказ за соодветни безбедносни мерки за пренос на лични податоци во САД, имајќи превид дека судската практика на Судот на правдата на ЕУ не го смета штитот на приватност за безбедносен инструмент?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Користењето стандардни договорни клаузули за пренос на лични податоци во САД во предвид треба да ја земе неодамнешната пресуда бр. C-311/18 на Судот на правдата на Европската Унија (позната како Шремс II) со која се оспорува можноста за користење инструменти за пренос на лични податоци и оттука користењето [...]

На 4 јуни 2021 година, Европската комисија донесе нови стандардни договорни клаузули (Одлука бр. 2021/914) за пренос на лични податоци, вклучително и клаузули кои ги регулираат односите контролор-контролор и контролор-обработувач. Кои од овие стандардни договорни клаузули треба да се користат при склучување договори со правни лица од Европската Унија?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Треба да се користат новите стандардни договорни клаузули. Се советува старите договорни клаузули да бидат заменети со новите најдоцна до 27 декември 2022 година.

Go to Top