Колачиња

2 items

  • Техничките (задолжителните) колачиња се секогаш активни. Тие се неопходни за […]

    Прочитај повеќе
  • Согласност е единствениот можен правен основ за обработка на лични […]

    Прочитај повеќе

Дали веб-страниците кои не користат колачиња смеат да наведат дека не користат колачиња?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Техничките (задолжителните) колачиња се секогаш активни. Тие се неопходни за функционирањето на интернет-страницата и не смеат да бидат исклучени во системите. Субјектите на лични податоци може да бидат информирани за обработката на лични податоци преку колачиња како дел од политика/изjавата за приватност на контролорот.

Кој е правниот основ за обработка на лични податоци преку колачиња?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Согласност е единствениот можен правен основ за обработка на лични податоци во контекст на колачиња. Тоа е уредено во Законот за електронски комуникации (член 168). Сепак, постои и исклучок за колачиња што се технички неопходни. Освен согласност, контролорот мора претходно да обезбеди јасни информации за субјектот на лични [...]

Go to Top