Салонот за убавина обработува податоци врз основа на договор помеѓу салонот и клиентот.

Сепак, во моментот на фотографирање некое лице за маркетиншки цели, потребен е друг правен основ, како што е согласност или легитимен интерес.