Не. Родителите и воспитувачите/воспитувачките од конкретна група во градинка доброволно разменуваат контакт информации за слободна комуникација преку некоја платформа, во затворена група каде комуницираат и разменуваат информации.

Се претпоставува дека референцираната комуникација се одвива надвор од рамките на редовниот начин за информирање на родителите од страна на градинката.