Обработката на податоци поврзани со вакциналниот статус против КОВИД-19 се смета за обработка на посебна категорија на лични податоци (податоци за здравјето).