Не. Во таков случај обработката се заснова на договор/дејствија кои му претходат на склучувањето договор, па затоа нема потреба за согласност, ниту пак нарачката преку електронска пошта се смета за согласност.