Тоа е можно, врз основа на докажан легитимен интерес или согласност доколку не постои друг правен основ.