Не.

Рокот за чување е пропишан во Законот за работни односи и работодавецот има правен основ (законска обврска) за обработката, и затоа нема потреба да се користи согласност.